matfilosofi

Med en tro på naturen

Grunden för Mitt Matrike är en matfilosofi som står för mat som är fri från konstiga tillsatser, gjord på råvaror från noga utvalda odlare och uppfödare som delar vår syn på etisk djurhållning och hållbart jordbruk. Det är naturen – med sina olika geologiska förutsättningar och olika växtzoner som hög- eller lågland, sjö, flod eller kust – som bestämmer floran och råvarorna. I Mitt Matrike är gränserna satta av naturen, och naturens karta ser inte ut som den vi människor har ritat. 

”Kärnan i måltiden är det enkla. För att göra det enkla krävs kunskap. För att följa det enkla krävs mod.”

KC Wallberg